GezinstherapieArbeidshulpverlening 
Arbeidshulpverlening is geïndiceerd wanneer uw klachten voornameijk voortkomen en in stand worden gehouden door de organisatiestructuur van uw werk.

Op een systematische wijze wordt uw hulpvraag, de mogelijkheden, verwachtingen en wensen in het kader van: de diagnostiek, behandeladvies, formulering behandeldoelstellingen in kaart gebracht, zodat er een definitief behandelplan opgesteld kan worden. 

Tijdens frequente individuele gesprekken, staat uw hulpvraag centraal, gericht op: stabilisatie, herstel en behoud/reïntegratie van de werksituatie. Indien nodig en met toestemming van u, is het mogelijk de werkgever op een gepaste wijze te informeren en/of erbij te betrekken.