Individuele psychotherapieIndividuele therapie
Individuele psychotherapie is geïndiceerd wanneer klachten het dagelijks leven zodanig beïnvloeden, dat uw functioneren belemmerd/geblokkeerd wordt.
Op een systematische wijze: zie de omschreven werkwijze, wordt uw hulpvraag, mogelijkheden en verwachtingen zichtbaar en transparant in kaart gebracht. Dit in het kader van de diagnostiek, behandeladvies, formulering behandeldoelstellingen en definitief behandelplan.

Het gemaakte behandelplan, waarin de concrete behandeldoelen staan geformuleerd, worden samen met u op een passende wijze aangereikt en bewerkt, zodat er een ontwikkelveranderingsproces in gang gezet wordt.

Tijdens de frequente psychotherapeutische sessies: staat uw beleving van gebeurtenissen/situaties centraal, waarin de behandeldoelstellingen vanuit uw mogelijkheden en krachten geoptimaliseerd worden.