RelatietherapieRelatietherapie
Relatietherapie is geïndiceerd wanneer de klachten voornamelijk voortkomen vanuit en in stand worden gehouden door de partnerrelatie- communicatiedynamiek. Het is vaak moeilijk om samen op een respectvolle, gelijkwaardige- aanvullende manier over partnerrelatieblokkades te praten.
Op een systematische wijze: zie de omschreven werkwijze, worden de klachten, hulpvraag, mogelijkheden en verwachtingen, zichtbaar en transparant in kaart gebracht. Dit in het kader van de diagnostiek, behandeladvies, formulering behandeldoelstellingen en definitief behandelplan.

Het voorgestelde behandelplan, waarin de concrete behandeldoelstellingen staan geformuleerd, wordt samen met jullie doorgenomen en op een passende wijze aangereikt en bewerkt. Tijdens de frequente partnerrelatie-sessies staan de door jullie aangegeven blokkades- behandeldoelstellingen; op verschillende- en meerdere niveaus centraal.

De doelstelling is: nieuwe mogelijkheden ontwikkelen en deze optimaliseren met behulp van: een andere vorm van communiceren, positie bepaling en reageren, zodat er met elkaar gecommuniceerd kan worden, waarbij voorop staat, dat de partnerrelatie verbinding de gewenste vorm krijgt.