Procedure waarneming 
Tijdens crisissituaties 
in de nachturen en weekenden; u kunt een beroep doen via de huisartsenpost/ ggz-crisisdienst.
Tijdens 
geplande afwezigheid en/of onvoorziene omstandigheden is er altijd een waarnemer beschikbaar.

Kwaliteitsstatuut 
Voor het goedgekeurde kwaliteitsstatuut:  klik hier om te openen 

Klachtenregeling 
Indien u een klacht heeft, stel ik het op prijs dat u deze in eerste instantie met mij als behandelaar bespreekt. 
Als de klacht niet tot uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de volgende beroepsverenigingen: LVVP: website onder vermelding van; 
cliënt info een directe verwijzing naar
 klachtenregeling: www.lvvp.info of naar de website van de NVP:  www.psychotherapie.nl