Procedure waarneming 
Indien er sprake is van een crisissituatie in de avond-  nachturen en weekenden, kunt u een beroep doen via de huisartsenpost/ ggz-crisisdienst.
Tijdens vakantie en/of onvoorziene omstandigheden is er indien nodig een waarnemer beschikbaar.

Kwaliteitsstatuut 
Vanaf januari 2017 is het kwaliteitsstatuut verplicht: de praktijk beschikt over een goedgekeurd exemplaar en desgewenst in de praktijk ter inzage beschikbaar. 

Klachtenregeling 
Indien u een klacht heeft, stel ik het op prijs dat u deze in eerste instantie met mij als behandelaar bespreekt. 
Als de klacht niet tot uw tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de volgende beroepsverenigingen: LVVP: website onder vermelding van; 
cliënt info een directe verwijzing naar
 klachtenregeling: www.lvvp.info of naar de website van de NVP: www.psychotherapie.nl