Hoe aanmelden
U kunt zich via de website aanmelden en heeft hiervoor een S-GGZ (specialistische GGZ) verwijskaart van uw huisarts, bedrijfsarts of (medisch) specialist nodig. 
Elke erkende, vrijgevestigde GGZ-praktijk/instelling is sinds 2007 wettelijk verplicht het identiteitsbewijs te registreren en te controleren.

De afgelopen maanden zijn er zoveel aanmeldingen geweest dat de wachttijd opgelopen is tot meer dan 17 weken. Helaas geldt nu een aanmeldstop tot en met april 2018 (datum actualisatie 04-01-2018).

Wie en wanneer kunt u zich aanmelden
U kunt zich Individueel, samen met uw partner en/of het gezinssysteem aanmelden, wanneer er sprake is van complexiteit, die het dagelijks functioneren op meerdere niveaus  belemmert/blokkeert, zoals bij:

  • angstklachten, die u in uw dagelijks functioneren belemmeren
  • stemming/depressieve klachten, die aanhoudens aanwezig zijn
  • levensfaseproblematiek, die allesbepalend en overspoelend is
  • werkgerelateerde problematiek, die het persoonlijk functioneren blokkeert
  • traumagerelateerde gebeurtenissen en/of situaties
  • individuele persoonlijkheidsproblematiek, die de partnerrelatie en/of gezinsdynamiek verstoort
  • lichamelijke klachten die medisch niet verklaard kunnen worden

Er is ook de mogelijkheid om u particulier aan te melden: u heeft dan geen overleg, toestemming en verwijskaart nodig.

 

 

Alle velden zijn verplicht...
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
BSN-nummer:
Burgerlijke staat:
E-mail:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Door wie bent u verwezen:
Wie is uw huisarts:
Wie is uw zorgverzekeraar:
Wat is uw hulpvraag: