Aanmelden
Vanaf 18 jaar kunt u zich via het onderstaande contactformulier aanmelden en hiervoor heeft u een S-GGZ (specialistische verwijzing) van uw huisarts, bedrijfsarts en/of medisch specialist nodig. 
Elke erkende, vrijgevestigde GGZ-praktijk/instelling is sinds 2007 wettelijk verplicht het identiteitsbewijs te registreren en te controleren.


U kunt zich aanmelden, wanneer er sprake is van een complexe klachtenontwikkeling, die het dagelijks functioneren op meerdere niveaus belemmert en/of blokkeert, zoals:

 • depressieve klachten en depressies
 • angstklachten en angststoornissen
 • persoonlijkheidsstructuurblokkades
 • klachten met betrekking tot onverwerkte trauma's
 • levensfaseproblematiek, die overspoelend en bepalend is
 • disfunctioneren binnen het partnerschap en/of gezinssysteem
 • seksuele blokkades
 • chronische uitputtingsverschijnselen
 • werkgerelateerde problematiek, die het persoonlijk functioneren blokkeert
 • gestagneerde rouwverwerking
 • lichamelijke klachten, die medisch niet verklaard kunnen worden    

Datum actualisatie: 01-07-2024.
Gezien de huidige caseload en mijn aankomende pensionering is het niet meer mogelijk
om nieuwe cliënten in behandeling te nemen: 
met andere woorden u kunt zich dus niet
meer aanmelden, met uitzondering van aanvraag voor leertherapie en supervisie.

Alle velden zijn verplicht...
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
BSN-nummer:
Burgerlijke staat:
E-mail:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Door wie bent u verwezen:
Wie is uw huisarts:
Wie is uw zorgverzekeraar:
Wat is uw hulpvraag: