Hoe aanmelden
U kunt zich via de website aanmelden en heeft hiervoor een S-GGZ (specialistische GGZ) verwijskaart van uw huisarts, bedrijfsarts of (medisch) specialist nodig. 
Elke erkende, vrijgevestigde GGZ-praktijk/instelling is sinds 2007 wettelijk verplicht het identiteitsbewijs te registreren en te controleren.

Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld wordt er zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier werkdagen, contact met u opgenomen.Tijdens dit telefonisch contact ga ik met u overleggen welke mogelijkheden er zijn en hoe de procedure verder loopt. Wanneer u en ik overeen komen, dat er een intake-afspraak ingepland kan worden, is de wachttijd momenteel: 20 weken (datum actualisatie 27-11-2017).

Wie en wanneer kunt u zich aanmelden
U kunt zich Individueel, samen met uw partner en/of het gezinssysteem aanmelden, wanneer er sprake is van complexiteit, die het dagelijks functioneren op meerdere niveaus  belemmert/blokkeert, zoals bij:

  • angstklachten, die u in uw dagelijks functioneren belemmeren
  • stemming/depressieve klachten, die aanhoudens aanwezig zijn
  • levensfaseproblematiek, die allesbepalend en overspoelend is
  • werkgerelateerde problematiek, die het persoonlijk functioneren blokkeert
  • traumagerelateerde gebeurtenissen en/of situaties
  • individuele persoonlijkheidsproblematiek, die de partnerrelatie en/of gezinsdynamiek verstoort
  • lichamelijke klachten die medisch niet verklaard kunnen worden

Er is ook de mogelijkheid om u particulier aan te melden: u heeft dan geen overleg, toestemming en verwijskaart nodig.

 

 

Alle velden zijn verplicht...
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
BSN-nummer:
Burgerlijke staat:
E-mail:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
Door wie bent u verwezen:
Wie is uw huisarts:
Wie is uw zorgverzekeraar:
Wat is uw hulpvraag: