Psychotherapie
Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode binnen de S-GGZ hulpverlening en wordt vergoed   
vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Deze vorm van behandeling
 is geïndiceerd wanneer klachten het
dagelijks leven zodanig beïnvloeden, dat uw functioneren belemmerd en/of geblokkeerd wordt. Op een systematische
werkwijze wordt uw hulpvraag, mogelijkheden en verwachtingen zichtbaar en transparant in kaart gebracht. Dit in het
kader van de diagnostiek, formulering behandeldoelstellingen, behandeladvies en het opstellen van een definitief 
behandelplan.

Het definitieve behandelplan, waarin de concrete behandeldoelen staan geformuleerd, worden samen met u op een
passende wijze besproken en gaande de behandelsessies bewerkt, zodat er een ontwikkelveranderingsproces in gang
wordt gezet.

Tijdens de frequente psychotherapeutische sessies staat uw beleving van gebeurtenissen en/of situaties centraal, waarin de behandeldoelstellingen vanuit uw
mogelijkheden geoptimaliseerd worden.

Wanneer bijvoorbeeld de partner, gezinsleden, vrienden, familie, collega's een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan uw ontwikkelveranderingsproces, worden deze met
toestemming van u bij de behandelig betrokken.