Psychotherapie
Psychotherapie is een effectieve behandelmethode: klik link binnen de S-GGZ hulpverlening en wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Deze vorm van behandeling is geïndiceerd wanneer klachten het dagelijks leven zodanig beïnvloeden, dat uw functioneren belemmerd en/of geblokkeerd wordt. Op een systematische werkwijze wordt uw hulpvraag, mogelijkheden en verwachtingen zichtbaar en transparant in kaart gebracht.
Dit in het kader van: diagnostiek, behandeladvies, behandeldoelstellingen en opstellen van het definitieve behandelplan.

Behandelplan/ behandeling
In het behandelplan staan de concrete behandeldoelen geformuleerd, deze worden samen met u op een passende wijze besproken en gaande de behandelsessies bewerkt, regelmatig geevalueerd, zodat het ontwikkelveranderingsproces meetbaar en zichtbaar wordt.
Tijdens de frequente psychotherapeutische sessies staat uw beleving van gebeurtenissen en/of situaties altijd centraal, waarin de behandeldoelstellingen vanuit uw mogelijkheden geoptimaliseerd worden.

Wanneer uw partner, gezinsleden, vrienden, familie, collega's een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan uw ontwikkelveranderingsproces, worden deze met toestemming van u bij de behandeling betrokken.