Beroepsverenigingen
Nederlandse
 Vereniging voor Psychotherapie NVP  www.psychotherapie.nl.
Nederlandse
 Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten LVVP  www.lvvp.info, erkend visiteur van de vereniging tot en met 2015
Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie VPeP  www.vpep.nl
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie NVRG  www.nvrg.nl.
Nederlandse
 Vereniging voor Seksuologie NVVS  www.nvvs.info.

Kwaliteitscriteria 
Vanuit
 de LVVP dient een vrijgevestigde GGZ-psychotherapiepraktijk te voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria van de vereniging, wil men in aanmerking komen voor certificering. Elke praktijk wordt om de vijf jaar opnieuw getoetst: mei 2018 is de praktijk voor de 3e keer gevisiteerd en het bestuur van de LVVP heeft het certificaat wederom toegekend.

Beroepscode 
Voor informatie met betrekking tot de beroepscode:  www.psychotherapie.nl