De Praktijk
De praktijk is gevestigd in Oud Geleen: Pastoor Vonckenstraat 1a. Locatie: klik hier

Afspraken en tarieven
Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode binnen de S-GGZ hulpverlening en zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Tot nog toe heb ik met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten en met ingang van 1 januari 2018 geldt het eenmalig verplichte eigen risico van € 385,-. De behandeling wordt in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geregistreerd en door mij als behandelaar gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De intakeprocedure, diagnostiek, advies en alle verdere verrichte werkzaamheden in het kader van de inzet en voortzetting behandeling vormen samen de declaratie (tijdsinvestering) van een DBC. 

Wanneer de geplande afspraak niet vroegtijdig (minimaal 48 uur van tevoren) wordt afgezegd en/of in overleg gewijzigd, wordt 50% in rekening gebracht.

Voor particuliere hulpverlening gelden de volgende tarieven:
- inidividuele psychotherapie  € 90,- per sessie
- partnerrelatie en/of gezinssysyeemtherapie  € 120,-  per sessie
- leertherapie/supervisie in het kader van opleidingen en algemeen  € 90,- per sessie

Op verzoek en in overleg is het mogelijk om in de avonduren en bij uitzondering zaterdagochtend een afspraak in te plannen.