Supervisie en leertherapie
Zowel binnen supervisie als leertherapie gaat het over leerprocessen, waarin je je kennis, vaardigheden, houding en inzichten beroeps- en/of persoonsgericht verder wilt ontwikkelen. De overeenkomst tussen supervisie en leertherapie is, dat het altijd over zelfreflectie, gedrag, houding en inzichten gaat, waarin ontwikkeling, verandering en verbetering centraal staan. De verschillen zijn, dat de supervisie vooral gericht is op het professioneel handelen ten aanzien van de cliënt(en) en leertherapie vooral gericht is op de eigen persoonlijke ontwikkeling.