Supervisie/ leertherapie/ leersupervisie
Zowel binnen supervisie als leertherapie en leersupervisie gaat het over leerprocessen, waarin je je kennis, vaardigheden, houding en inzichten beroeps- en/of persoonsgericht verder wilt ontwikkelen.
De overeenkomst tussen supervisie, leertherapie en leersupervisie is, dat het altijd over zelfreflectie, gedrag, houding en inzichten gaat, waarin ontwikkeling, verandering en verbetering centraal staan. De verschillen zijn, dat de supervisie vooral gericht is op het professioneel handelen ten aanzien van de cliënt(en) en leertherapie en leersupervisie meer op de eigen persoonlijke ontwikkeling.